Peking objavio Inicijativu za digitalni i zeleni razvoj Srbije

od strane | 30/10/2023 | Kina, Svet

(Foto: Tanjug)

  U Pekingu je objavljena „Inicijativa za međunarodnu ekonomsku i trgovinsku saradnju na polju digitalne ekonomije i zelenog razvoja“, koja između ostalog treba da doprinese postizanju održivog razvoja privrede, društva i životne sredine u 34 zemlje potpisnice, među kojima je i Srbija.

Potpisana Incijativa – odnosno „Okvir za digitalnu i zelenu međunarodnu ekonomsku i trgovinsku saradnju“ istovremeno je dobio podršku međunarodnih organizacija kao što su Konferencija Ujedinjenih nacija o trgovini i razvoju, Organizacija Ujedinjenih naroda za industrijski razvoj i Međunarodni trgovinski centar, navodi se u objavljenoj „Incijativi“ u kojoj se ističe da razvoj novih oblasti kao što su digitalno i zeleno polje predstavljaju novu pokretačku snagu svetskog ekonomskog rasta.

Takođe, potpisana sa Kinom tokom specijalnog foruma o nesmetanoj trgovini u okviru trećeg Foruma za međunarodnu saradnju „Pojas i put“, na kojem je govorio i ministar Tomislav Momirović, rezultat je činjenice da su digitalna transformacija i zelena tranzicija dva glavna trenda u globalnoj ekonomskoj i društvenoj transformaciji, važni pokretači ekonomskog rasta, čiji će koordiniran razvoj doprineti postizanju održivog razvoja privrede, društva i životne sredine.

Pored Srbije, Turske i Mađarske potpisnice „Inicijative“ sa Kinom su i Avganistan, Argentina, Belorusija, Brunej, Kambodža, Centralnoafrička Republika, Kamerun, Čile, Kukova Ostrva, Obala Slonovače, Etiopija, Iran, Kenija, Kirgistan, Laos, Mongolija, Mozambik, Mijanmar, Nikaragva, Nigerija, Pakistan, Papua Nova Gvineja, Filipini, Sijera Leone, Šri Lanka, Tadžikistan, Tanzanija, Tajland, Uzbekistan i Zambija, Nijue i Kukova Ostrva.

Navodi se da je međunarodna saradnja na digitalnom i zelenom polju poslednjih godina ostvarila napredak na globalnom, regionalnom i bilateralnom nivou, ali da istovremeno postoje i problemi poput inkluzivnosti koje treba rešavati.

– Inkluzivnost je nedovoljno razvijena, učešće zemalja u razvoju i najnerazvijenijih zemalja nije veliko, a stvarne potrebe razvoja nisu oslikane u potpunosti. Neophodno je ojačati praktičnu saradnju – ulaganje sredstava, tehnologije i ljudstva je nedovoljno, saradnja mora biti otvorenija – ne postoji efikasna koordinacija između različitih mehanizama i regiona, a postoji i potreba za stvaranjem kanala za međusobnu razmenu i učenje, za praktičnim otvorenim i inkluzivnim okvirom za saradnju – navodi se u dokumentu i naglašava da je „Okvir“ zasnovan upravo na takvim načelima.

Učesnici će sarađivati u ekonomskoj i trgovinskoj saradnji u digitalnoj oblasti, u oblasti zelenog razvoja, na izgradnji kapaciteta kao i na implementaciji i viziji „Incijative“.

Kina je, kako se navodi, oduvek bila aktivan učesnik u međunarodnoj saradnji na digitalnom i zelenom polju.

– Kina će intenzivno učestvovati u međunarodnoj saradnji u oblasti zelene i niskougljenične, digitalne ekonomije – poručio je predsednik Kine Si Đinping.

Kina je zato u cilju podsticanja svih strana da ojačaju razmenu i koordinaciju relevantnih politika, da zajednički odgovore na izazove digitalnog jaza i zelenih barijera, bolje raspodele dobit od digitalnog i zelenog razvoja, i istovremeno da probiju institucionalne i regionalne barijere i blokade i udruže snage u potrazi za najvećim zajedničkim imeniteljem saradnje, preuzela vodeću ulogu u izradi nacrta „Okvira“ za digitalnu i zelenu međunarodnu ekonomsku i trgovinsku saradnju.

– Inicijativa je osmišljena tako da nastoji da zadovolji različite potrebe, da u potpunosti iskoristi prednosti svih strana, i optimizuje i unapredi kompatibilnost, efikasnost i sinergiju trenutne ekonomske i trgovinske saradnje na digitalnom i zelenom polju – navodi se u „Incijativi“ koja sa stanovišta sadržaja obuhvata četiri dela.

Prvi deo se odnosi na ekonomsku i trgovinsku saradnju u digitalnoj oblasti, saradnju u oblasti zelenog razvoja, izgradnju kapaciteta, implementaciju i viziju u cilju postavljanja sedam oslonaca kreiranja otvorenog i bezbednog okruženja, podizanja nivoa olakšavanja trgovine, premošćavanja digitalnog jaza, osnaživanja poverenja potrošača, stvaranja političkog okruženja koje pogoduje promovisanju zelenog razvoja, jačanja trgovinske saradnje radi promovisanja zelenog i održivog razvoja i podsticanja razmene i investicione saradnje u zelenim tehnologijama i uslugama.

Inicijativa se kroz inovativne oblike saradnje fokusira na digitalni i zeleni razvoj i druge oblasti razvoja i ima četiri karakteristike – prvo, zasniva se na principima nezavisnosti i dobrovoljnog učešća, naglašavajući neobavezujuću prirodu inicijative.

Drugo, fleksibilna je i praktična, a učesnici mogu da razvijaju saradnju u različitim fleksibilnim oblicima, i da preduzimaju samostalne, bilateralne, multilateralne i kolektivne aktivnosti.

Treće, multilateralna saradnja podstiče učesnike da mobilišu resurse iz više dimenzija kako bi zajednički pružili podršku realizaciji inicijative.

Četvrto, otvoreni razvoj omogućava učesnicima koji se naknadno priključe da nastave da obogaćuju i poboljšavaju sadržaj i načine saradnje u okviru inicijative, a dobrodošlo je i učešće drugih zainteresovanih zemalja, regiona i međunarodnih organizacija.

U sledećem koraku, Kina će, na temeljima međusobnog uvažavanja, raditi sa svim stranama na formulisanju plana saradnje na osnovu želja, sposobnosti i potreba svake učesnice, kako bi se obezbedila dobrobit za sve učesnike.

Planira da podstiče implementaciju, koja je glavni prioritet nakon objavljivanja „Incijative“, koncentrisanu oko sledećih aspekata – prvi je da projekti budu osnova na kojima će se izgraditi stubovi saradnje.

– Kineska strana se nada da će mobilisati resurse svih strana i zajednički unaprediti razvojne sposobnosti kroz konkretne projekte i da će u najskorije vreme predložiti veći broj projekata i pozvati učesnike da ih samostalno biraju i uberu rane plovode implementacije inicijative – navodi se u dokumentu.

Drugi aspekt je izgradnja mreže saradnje u kojoj će lokalna preduzeća biti osnova, a koje između ostalog podstiču i na društvenu odgovornost.

– Kina će podsticati relevantne lokalne vlasti da ojačaju interakciju i saradnju sa lokalnim vlastima drugih strana učesnica izgradnjom pokaznih parkova i organizovanjem poseta poslovnih delegacija – piše u objavljenom dokumentu.

U cilju implementacije „Incijative“ kineska strana će u potpunosti iskoristiti svoje velike izložbene i sajamske prostore i druge resurse kako bi stvorila više mogućnosti za trgovinsku i investicionu saradnju između preduzeća.

– Organizovaće specijalne sajmove fokusirane na digitalno, zeleno i druga polja tokom velikih sajmova, kao što su Kineski međunarodni sajma uvoza, Globalni sajam digitalne trgovine i Kineski (Sijamen) međunarodni sajam investicija i trgovine, kako bi obezbedila pogodne uslove za preduzeća iz zemalja učesnica inicijative koja učestvuju na sajmovima – istakli su u dokumentu.

Četvrti je pružanje tehničke podrške uz podršku međunarodnih organizacija, dok se peta odnosi na izgradnju mehanizma dugoročne saradnje zasnovan na sastancima na svim nivoima.

– Kineska strana veruje da će aktivna i efikasna promocija i implementacija ove inicijative biti u sinergiji sa Globalnom razvojnom inicijativom, Agendom 2063. Afričke unije, Master planom povezivanja sa regionom ASEAN-a 2025. i drugo i promovisati zajednički napredak svih zemalja učesnica na digitalnom i zelenom polju, kako bi se nove pokretačke snage zajedno suočavale sa novim izazovima, zajednički promovisale implementaciju Agende 2030 Ujedinjenih nacija za održivi razvoj i ostvarile održivi razvoj – navodi se u „Incijativi“.

Učesnici će sarađivati u ekonomskoj i trgovinskoj saradnji u digitalnoj oblasti, u oblasti zelenog razvoja, na izgradnji kapaciteta dok se četvrta odnosi na implementaciju i viziju.

Ekonomska i trgovinska saradnja u digitalnoj oblasti, ima četiri stuba, a to su Kreiranje otvorenog i bezbednog okruženja, Podizanje nivoa olakšavanja trgovine, Premošćavanje digitalnog jaza i Osnaživanje poverenje potrošača.

Saradnja u oblasti zelenog razvoja obuhvata još tri stuba, Stvaranje političkog okruženja koje pogoduje promovisanju zelenog razvoja, šest i Jačanje trgovinske saradnje radi promovisanja zelenog i održivog razvoj, dok se sedmi odnosi na Podsticanje razmene i investicione saradnje u zelenim tehnologijama i uslugama. Treći deo podrazumeva Izgradnju kapaciteta, a četvrti implementaciju i viziju.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti:

Brnabić: Si Đinping nagovestio dolazak u Srbiju sledeće godine

(Foto: TANJUG/VLADA REPUBLIKE SRBIJE/PEĐA VUČKOVIĆ)   Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je razgovor sa kineskim predsednikom protekao odlično i da je Si rekao da će pokušati da sledeće godine dođe u Srbiju. "To je za nas velika stvar, za našu zemlju i sve naše...

Više...

Cena litijuma u Kini najniža u poslednje dve godine

(Foto: Freepik)  Prema podacima sa kineskih berzi, cena litijuma je pala na najniži nivo od septembra 2021. godine. Vrednost litijum-karbonata je pala ispod 165.000 kineskih juana, odnosno ispod 21.273,94 evra po toni. Cena litijum-karbonata je na mesečnom nivou...

Više...

Milićević s ambasadorom Japana o jačanju odnosa sa dijasporom

(Foto: Vlada Srbije)  Ministar bez portfelja zadužen za odnose sa dijasporom Đorđe Milićević sastao se sa novoimenovanim ambasadorom Japana u Beogradu Akirom Imamurom gde je tokom sastanka naglašeno da su međusobne posete najviših državnih zvaničnika dveju zemalja...

Više...