UNICEF projekat za najugroženiju decu u Srbiji

od strane | 23/01/2023 | Društvo, Srbija

(Foto: Freepik)

  Već više od godinu i po dana, deci u 30 osnovnih škola u Srbiji omogućeno je da na jednostavniji i efikasniji način prate nastavu, a u tome im pomažu klubovi za učenje koji su opremljeni najsavremenijom digitalnom tehnologijom.

Naime, projekat “Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu”, realizovao je UNICEF u saradnji sa Ministarstvom prosvete, delegacijom EU u Srbiji i kompanijom Yettel.

Za vreme epidemije koronavirusa bilo je teško prilagoditi obrazovni sistem novonastalim okolnostima, te se jedan broj dece suočio sa problemom praćenja nastave na daljinu.

Zbog toga je ovaj projekat od posebnog značaja, budući da čak 25 odsto dece iz osetljivih grupa, uključujući romsku i decu sa smetnjama u razvoju nisu mogla da učestvuju u nastavi na daljinu zbog nedostatka adekvatne opreme.

Cilj projekta je upravo premošćavanje pomenutog digitalnog jaza u Srbiji za najgroženiju decu, kako bi obrazovni sistem postao prilagođen vanrednim okolnostima.

Projekat se nadovezuje na prethodna dostignuća u razvoju kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja, a ima za cilj pružanje podrške na nacionalnom nivou i na nivou škola.

To će se postići daljim razvojem inkluzivnog onlajn sistema učenja, a na institucijama je da sve to sprovedu i prate kako utiče na decu.

Potrebno je da se investira u tehničke kapacitete, koji su neophodni kako bi se nastavilo praćenje na daljinu u celoj državi.

Na nivou škola, projekat podrazumeva nabavku digitalne opreme za izabrane škole i uspostavljanje obrazovnih digitalnih biblioteka.

Ovaj projekat je takođe usmeren na to da obuči nastavnike i pedagoške asistente kako bi najugroženijoj deci na najbolji način pružili dodatnu psihosocijalnu podršku, kroz primenu pomoćnih modela učenja, kao što su obrazovni klubovi.

Izvor: UNICEF

tagovi: deca | projekat | srbija | unicef

Preporučene vesti: