Tanasković: Do sada je isplaćeno 95 odsto subvencija za poljoprivrednike

od strane | 29/09/2023 | Selo, Srbija

(Foto: Tanjug)

  Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Tanasković sastala se u Vladi Srbije sa predstavnicima sedam udruženja poljoprivrednih proizvođača i obrazložila na koji način su realizovane mere dogovorene u maju te saopštila da je do sada isplaćeno 95 odsto subvencija.

Sporazum o međusobnoj saradnji potpisan je u maju ove godine, a Ministarstvo je poljoprivrednicima uputilo poziv na ovaj sastanak kako bi zajednički razmotrili sve što je realizovano do sada.

Tanaskovićeva je objasnila da su isplaćeni svi uredni i kompletni zahtevi, a nisu isplaćeni samo zahtevi koji su trenutno na dopuni te da će oni biti brzo rešeni.

Ona je precizirala da su sve tačke sporazuma koje su bile planirane za ovu godinu do sada ispunjene, a to se odnosi na povećanje osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju (podsticaji po hektaru) sa 9.000 na 18.000 dinara, premije za mleko sa 15 na 19 dinara po litru mleka, podsticaja za kvalitetne priplodne mlečne krave sa 30.000 na 40.000 dinara po grlu.

Kako je dogovoreno, od 1. januara 2024. biće podignuta maksimalna granica površine obradivog poljoprivrednog zemljišta od 20 hektara, propisana za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje za biljnu proizvodnju, na 100 hektara, umanjena je 50 procenata naknada za odvodnjavanje za sledeću godinu i biće ukinuta naknada za odvodnjavanje u potpunosti od 1. januara 2024.

Među dodatnim merama podrške poljoprivrednicima obezbeđena je i refakcija, odnosno povrat za akcize za gorivo u iznosu od 50 dinara po litru koji će važiti od sledeće godine.

Takođe, ministarka je saslušala sugestije poljoprivrednika i konstruktivne predloge koji će biti razmotreni u narednom periodu.

Na sastanku su odmah uvažene neke od inicijativa poljoprivrednika, kao što je ona koja se odnosi na jasno definisanje ko su korisnici davanja po hektaru i dogovoreno je da će to biti samo poljoprivrednici koji obrađuju zemlju, a ne vlasnici zemljišta koji ga ne obrađuju.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, zaključci sa ovog sastanka su da će lista malih skladištara koji će biti odobreni od strane Republičke direkcije za robne rezerve biti proširena, na način da za obezbeđenje daju menicu, zalogu u robi ili hipoteku.

Poljoprivrednici su podneli inicijativu za uvođenje Zakona o robnoj berzi te će biti formirana radna grupa koja će krenuti sa radom od 2. oktobra i dati zaključak na temu tog zakona do kraja ove godine.

Među zaključcima je i to da je podneta inicijativa da se u Zakon o podsticajima uvede član kojim će biti definisano da vlasnik zemlje koji ne obrađuje zemlju ne može biti korisnik subvencije. Dogovorena je i pomoć oko otkupa kukuruza.

Nastavak kontrole uvoza mleka i mlečnih proizvoda je takođe jedan od zaključaka ovog sastanka i nakon ukidanja prelevmana na mleko i mlečne proizvode 31.oktobra ove godine, sve mlekare i svi trgovci koji trguju mlekom i mlečnim proizvodima će podnositi zahtev za uvoz mlečnih proizvoda i dobijaće dozvole koje će važiti tri meseca.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: