Savet stranih investitora podržao izmene zakona o planiranju i izgradnji

od strane | 23/02/2023 | Ekonomija, Srbija

(Foto: Tanjug)

  Predstavnici Saveta stranih investitora (Foreign Investors Council – FIC) u razgovoru sa ministrom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goranom Vesićem, ocenili su da predviđene izmene Zakona o planiranju i izgradnji predstavljaju korak u dobrom smeru, kako bi se procedure učinile transparentnijim i bržim.

Predstavnici FIC-a saglasni su da je postojeći zakon, kada je donet, unapredio oblast planiranja i izgradnje, ali da je Ministarstvo prepoznalo trenutak za izmene koje će tu oblast dodatno poboljšati.

– Savet je, kao i uvek pouzdan partner državi, sa iskustvima koje ima sa terena, od svojih članica. Vreme je bilo da se zakon unapredi, idemo u dobrom pravcu – ocenio je izvršni direktor Saveta Aleksandar Ljubić.

On je naveo je da FIC apsolutno pozdravlja sve odredbe koje se tiču zelene gradnje, a posebno ukidanje konverzije.

– Uvek će se prihodovati, gradiće se novi objekti, zapošljavaće se ljudi, tu je i naplata poreza i doprinosa. Najneprofitabilnije je nešto što ne radi, stoji i ne prihoduje – kazao je direktor.

Predsednik odbora za infrastrukturu i građevinarstvo FIC-a Mario Kijanović rekao je da su članice saglasne sa strateškim ciljevima koje izmene ovog zakona treba ispune.

Dodao je da je jasno da u izmenama postoji tendencija da se planski okvir Srbije zaokruži, a lokalne samouprave ubrzaju u izdavanju građevinskih dozvola.

Predstavnici FIC-a izneli su dodatne predloge za unapređenje pregloga Izmena zakona, koje, kako je naglasio Kijanović, treba da u praksi dodatno olakšaju sprovođenje odredbi navedenog akta.

– Cilj izmene ovog zakona jeste da se stvari pokrenu napred, te da se ne mogu rešiti svi problemi, ali je i cilj ubrzati izdavanje građevinskih dozvola, da se više i jednostavnije i brže gradi- izjavio je Vesić.

On je napomenuo da je ideja izmene da se procedure ubrzaju, u slučajevima gde su neopravdano spore i da budu transparentnije.

Pojasnio je da se predloženim izmenama rešavaju dva problema, odnosno van snage biće stavljeni Zakon o konverziji i Zakon o linijskoj infrastrukturi, zbog kojeg je EU imala najveće primedbe na napredak zemlje u procesu priključenja.

Dodao je da je Zakon o konverziji donet samo zbog jednog slučaja, Luke Beograd, a da inače institut konverzije ne postoji ni u jednoj zemlji u istočnoj Evropi koja je, kao Srbija, prošla tranziciju.

– Ukidanjem konverzije uz naplatu omogućećemo da se izgradi 15 miliona novih kvadrata. To je ogroman i neiskorišćen potencijal koji ćemo na ovaj način osloboditi. Za 13 godina zakona, država je prihodovala samo 31 milion evra na ime konverzije, jer je u većini slučajeva proces izvršen bez naknade – rekao je ministar.

Dodao je da ubuduće nosioci javnih ovlašćenja neće moći da menjaju uslove tokom trajanja postupka izdavanja građevinske dozvole, a investitori će morati da prilože bankarske garancije, kao osiguranje za eventualnu štetu prema trećim licima i da pruže dokaz o kretanju otpada kako se ne bi stvarale deponije.

Energetski pasoši, koji već postoje, biće obavezni za sve objekte, pa neće biti moguće prodati stan, ukoliko nema energetski pasoš.

On je napomenuo i da će investitori koji imaju sertifikat zelene gradnje plaćati deset odsto manju naknadu za građevinsko zemljište.

– Želimo da zakon podstakne nastavak izgradnje, da se u Srbiji više gradi, i da zaštitimo i investitore i građane – objasnio je Vesić.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: