Podrška Švajcarske unapređenju dualnog obrazovanja u Srbiji

od strane | 27/09/2023 | Društvo, Srbija

(Foto: Freepik)

  Vlada Švajcarske, Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija i Privredna Komora Srbije predstavili su u Beogradu plan unapređenja saradnje na polju dualnog obrazovanja u Srbiji za naredne četiri godine, saopštila je Kancelarija za dualno obrazovanje.

U skladu sa opredeljenjem vlade Republike Srbije da reformiše i dalje razvija sistem dualnog obrazovanja, Švajcarska je odlučila da od ove godine proširi podršku ovom sistemu i to u smislu dalje nadgradnje strateškog i pravnog okvira, izgradnje kapaciteta škola i kompanija, podrške privredi i razvoju infrastrukture potrebne za modernizaciju dualnog obrazovanja, navodi se u saopštenju.

Cilj projekta Švajcarske sa vladinom Kancelarijom za dualno obrazovanje i Nacionalnim okvirom kvalifikacija jeste dodatno unapređenje zakonodavnog okvira i izgradnje kapaciteta škola i nastavnika, uz digitalizaciju najvažnijih procesa, a sve sa namerom da sistem bude transparentniji i dostupniji.

Projekat, kako se navodi, ima za cilj i unapređenje internih kapaciteta Privredne komore Srbije za pružanje usluga kompanijama koje ulaze u dualno obrazovanje.

Šef razvojne saradnje Ambasade Švajcarske u Srbiji Ričard Koli istakao je da dualno obrazovanje osigurava da su veštine koje mladi stiču zaista relevantne i zasnovane na najnovijim tehnologijama i zahtevima tržišta rada.

– Kao Švajcarac, zaista verujem u dualno obrazovanje. Mislim da je to zato što funkcioniše na sistemskom nivou i zadire u različite interese – obrazovanje, privatni sektor, društvo. Za nas je takođe jedinstvena situacija jer vodimo dijalog na temu dualnog stručnog obrazovanja sa različitim nivoima – od operativnog, kao što su konkretne škole i kompanije do najvišeg političkog nivoa, premijer, ministar, predsednik – rekao je Koli.

Kako je naveo, takav pristup ne može se videti u svim državama u kojima su prisutni, već je to specifično za Srbiju.

Pomoćnica ministra za dualno obrazovanje i vaspitanje Gabrijela Grujić navela je da je uspostavljen model dualnog obrazovanja koji osigurava kvalitet obrazovanja i mogućnost bržeg zapošljavanja za mlade, ali i kompetentne kadrove za narastajuću srpsku privredu.

– Obezbedili smo podršku izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija, za koje se pretpostavlja da će mladima obezbediti siguran karijerni put u Srbiji – istakla je Grujićeva.

Rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne politike i direktor Poslovne akademije Privredne komore Srbije Mirjana Kovačević rekla je da je uvođenje dualnog modela obrazovanja u srednje stručno obrazovanje u Srbiji inicirala privreda Srbije kako bi na ovaj način pokušala da reši jedan od najvažnijih problema u poslovanju, a to je nedostatak kvalifikovanih kadrova sa znanjima i veštinama koje traži tržište rada.

– Poslodavci koji imaju učenike u dualnom obrazovanju imaju mogućnost da smanje troškove selekcije novih kadrova, a i skraćuju vreme uvođenja u posao novog radnika – kazala je Kovačevićeva.

Kako kaže, kroz dualno obrazovanje poslodavci mogu da utvrde koji mladi su zainteresovni za obučavanje i za složenije poslove.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: