PIO uveo veliku promenu oko načina isplate penzija

od strane | 15/01/2023 | Ekonomija, Srbija

(Foto: Freepik)

  Republički fond za pezijsko i invalidsko osiguranje (PIO) odnedavno je uveo veliku promenu za penzionere.

Naime, oni koji primaju penziju na ruke, odnosno kojima poštar i dalje donosi novac na kućnu adresu, mogu tako i ubuduće da nastave, ali ukoliko odluče da pređu na podizanje prihoda karticom na bankomatima ili na šalterima ne mogu da se vrate na stari način isplate.

Ukoliko pored penzije ostvare pravo na još neki dodatak, a novac im donosi poštar mogu i ta druga primanja da podižu na isti način.

Novina ima za one koji uzimaju penziju u bankama. Naime, odnedavno pri promeni banke nije više potrebno da od prethodne traže saglasnost za prebacivanje isplate u drugu banku. Ova obaveza je predstavljala svojevrsnu zaštitu kada penzioner ima dugovanja koja bi mogla teže da se naplate i upravo u takvim slučajevima bi saglasnost banke izostajala, što je neretko izazivalo nezadovoljstvo korisnika. Ova praksa je pre nekoliko meseci izmenjena i sada je za promenu banke dovoljno doneti potvrdu o novom računu, slično kao i kada se zahtev prvi put podnosi, navode iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Postoje i ovde izuzeci, slučajevi u kojima se i dalje traži saglasnost banke za promenu računa. To je neophodno u situacijama kada se isplata seli u inostranu banku, kao i kada se traži da se isplata ubuduće obavlja na račun ovlašćenog lica ili posredstvom ustanove za smeštaj starih osoba.

Ukoliko penzioner ne živi u Srbiji, isplata će ići na devizni račun u inostranoj banci koju izabere, a o tome takođe obaveštava fond odgovarajućim dokumentom koji dostavlja banka. Ovu potvrdu izdaje banka kod koje je račun otvoren i ona istovremeno služi i da se banka obavesti da će ta osoba ubuduće primati penziju. Imajući u vidu da je ovaj podatak neophodan da bi se uspostavila isplata, najbolje je da se potvrda o tekućem računu priloži pri podnošenju zahteva za penziju, odnosno novčanu naknadu, apeluju u penzijskom fondu.

U slučaju opoziva punomoćja, penzioner je dužan da priloži podatke o svom računu u banci, ili novo punomoćje drugom licu, kako bi se isplata nesmetano nastavila. Ukoliko ima dug, obaveštenje o tome dostavlja se fondu koji od penzije obustavlja odgovarajući iznos kroz mesečne rate.

Važno je naglasiti i da svi penzioneri imaju obavezu da o promenama koje su nastupile treba da obaveste fond. Tako, na primer, korisnici porodičnih penzija treba da dostave obaveštenje o zaposlenju, a deca i o završetku školovanja. Svi korisnici treba da prijave promenu adrese prebivališta, a naročito osobe koje se presele u inostranstvo, kako zbog evidencije nove adrese, tako i zbog eventualnih promena u isplati pojedinih prava.

U slučaju da dođe do prestanka isplate zbog okolnosti koje su na strani korisnika prava, a to se najčešće dešava zbog nedostavljanja podatka o promeni adrese što onemogućava slanje poziva, može doći i do obustave isplate.

Ona se ponovo uspostavlja tek na zahtev korisnika, i kada priloži potrebnu dokumentaciju. U tom slučaju se dospeli iznosi prava isplaćuju najviše 12 meseci unazad od dana podnetog zahteva za isplatu, pa je i zbog toga važno da se svi bitni podaci i informacije prilažu blagovremeno.

Izvor: Politika

Preporučene vesti: