Penzionerska kartica je besplatna, nudi razne pogodnosti i popuste

od strane | 06/03/2023 | Društvo, Srbija

(Foto: Tanjug)

  Preko Penzionerske kartice korisnici će sakupljati bodove i ostvarivati pogodnosti, ona je vlasništvo Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranja, a daje se na lično korišćenje bez naknade.

U Pravilniku o Penzionerskoj kartici koji je objavljen u Službenom glasniku navodi se da će moći da je koriste korisnici penzije, novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, novčane naknade za telesno oštećenje, privremene naknade po osnovu druge i treće kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti, korisnici privremene naknade za vreme nezaposlenosti koji nisu prevedeni u invalidsku penziju, te invalidna deca.

Kartica će biti izdavana na zahtev koji može biti i elektronski, ali podnet preko zakonskog zastupnika ili punomoćnika, elektronski ili Fondu.

Preko kartice izdate na ime pogodnosti će se ostvarivati kod pravnog lica i preduzetnika, a koristiće se uz identifikaciju.

Fond vodi evidenciju o izdatim Penzionerskim karticama, pa će na internet stranici biti i spisak nevažećih.

Korisniku koji koristi Penzionersku karticu prilikom plaćanja roba i usluga Fond će dodeljivati bodove preko saradnje sa Poreskom upravom, od koje će dobijati podatke.

Za utrošenih 500 dinara korisniku Penzionerske kartice će Fond dodeljivati jedan bod, a tokom meseca može ostvariti bodova najviše do visine iznosa prosečne penzije u Srbiji.

Na osnovu prikupljenih bodova, korisnik Penzionerske kartice će moći da ostvari određene pogodnosti kao što su popust, poklon ili nešto drugo, kod davaoca pogodnosti.

Fond će voditi evidenciju o dodeljenim i utrošenim bodovima, a dodeljeni bodovi se neće moći zameniti za novac, te su neprenosivi na druga lica.

Fond će biti u prilici da na svojoj zvaničnoj internet stranici i aplikaciji za Penzionerske kartice objavi spisak davalaca pogodnosti.

U vezi sa izdavanjem i korišćenjem kartice Fond će vršiti prikupljanje i obradu podataka o ličnosti korisnika, u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu podataka o ličnosti.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: