Pejić: Nacionalna stretegija je mladima podstrek da ostanu u svojim mestima

od strane | 27/01/2023 | Društvo, Srbija

(Foto: Tanjug)

  Nacionalna strategija za mlade do 2030. jedan je od najvažnijih dokumenata koji se bavi položajem mladih do 30 godina, izjavila je Miljana Pejić iz Krovne organizacije mladih Srbije (KOMS), koja je učestvovala u njenom donošenju, naglasivši da veruje da će Strategija kroz realizaciju davati podstrek mladima da ostanu u svojim mestima.

Pejićeva veruje i da će odrediti prioritete omladinske politike do 2030.

– Važno je da se lokalni mehanizmi omladinske politike osnivaju i funkcionišu. Verujemo da će strategija u realizaciji davati podstrek mladima da ostaju na lokalu – rekla je ona povodom ove strategije na kojoj se radilo godinu i po dana.

Ocenjuje da ova strategija pruža mogućnost da se po prvi put i drugi resori uključe u njenu realizaciju, tako što bi se kada je reč o određenim pitanjima više usmeravali na položaj mladih i kako bi se izdvajalo više sredstava u oblasti rada, inkluzije i drugih tema koje strategija definiše.

Strategija je posebno značajna i zbog toga što se odnosi na sve mlade od 15 do 30 godina, a koji prema procenama čine 17 odsto ukupnog stanovništva.

U KOMS smatraju da je velika prednost saradnja između sektora, kao i podrška koju ti mehanizmi pružaju, budući da su mladi na lokalu i da se sele najviše iz lokalnih zajednica.

Pejićeva je navela da je Nacionalna strategija za mlade veoma značajna, zato što postavlja prioritete sve do 2030. i govori o najvažnijim pitanjima koji se tiču mladih.

– Strukturisana je tako da odgovara na pet važnih pitanja za mlade, a to su: prepozavanje i standardizacija omladinskog rada, participacija, na koji način mogu da učestvuju u društvu i utiču na donošenje odluka vezanih za unapređenje njihovog života – istakla je sagovornica iz KOMS.

Deo strategije, kako je naglasila, posvećen je omladinskim prostorima, odnosno osnivanju i standardizaciji rada prostora gde oni mogu da se okupljaju i stiču veštine i znanja potrebne za život, a tiče se i opšteg blagostanja mladih, unapređenja socijalno ekonomskog položaja, bezbednosti, zaštite životne sredine.

– Strategija na neki način više uređuje to kako mladi mogu da utiču na donošenje odluka i koje mehanizme mogu da koriste, ali jedan deo jeste posvećen i specifičnim pitanjima, koji su glavni prioriteti a koji su ustanovljeni zahvaljujući istraživanju kao najvažnije prioritete i problem – navela je Pejićeva.

Dodala je da su, kao i u prethodnom dijalogu sa premijerkom, a kao predstavnici mladih, ukazali da je važno da to bude strategija vlade, da ne odgovara samo na resor omladine već i da se uključe i drugi resori u unapređenje položaja mladih iz svoje perspektive i za javne politike koje uređuju. Kako je rekla, u tome je i razlika ove strategije u odnosu na druge.

Najznačajnije novine u Strategiji se odnose na prepoznavanje i standardizaciju lokalne omladinske politike i mehanizme kako svi resori mogu da izdvajaju više sredstava za mlade i doprinesu međusektorskoj saradnji u oblasti podrške mladima.

Podsećamo, premijerka Ana Brnabić navela je da je važno što su se u proces donosenja i kreiranja ovog dokumenta uključili upravo oni kojih se ovo najviše tiče – mladi.

– Preko 2.000 njih je kroz različite načine učestvovalo u ovom procesu, a sigurni smo da će se još više uključiti prilikom kreiranja Akcionog plana, koji će pratiti Strategiju – navela je Brnabićeva i zahvalila organizacijama civilnog društva koje su najviše doprinele nastanku ovog dokumenta.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: