Odbor za finansije dao saglasnost za učešće Srbije u programu EU “Carina”

od strane | 23/01/2023 | Ekonomija, Srbija

(Foto: Freepik)

  Skupštinski Odbor za finansije dao je saglasnost Vladi Srbije da prihvati da se Sporazum između EU i Srbije o učešću naše zemlje u programu EU „Carina“ o saradnji u oblasti carina, privremeno primenjuje do njegovog stupanja na snagu.

Prema rečima pomoćnice ministra finansija za carinski sistem i politiku Snežane Karanović, cilj ovog programa jeste da se pre svega pruži podrška carinskoj uniji i carinskim organima u zajedničkom radu i delovanju da bi se zaštitili finansijski i ekonomski interesi, osigurala bezbednost i suzbila nefer i nelojalna trgovina uz istovremeno olakšavanje zakonitih poslovnih aktivnosti.

Kako bi program Evropske unije „Carina“ imao kontinuitet sa prethodnim programom Carina 2020, EU je odlučila da se program primenjuje od 1. januara 2021. bez obzira na datum potpisivanja sporazuma sa Srbijom. Da primena ovog sporazuma počne što ranije važno je zbog procesa našeg pristupanja EU, kako bi se obezbedio kontinuitet učešća u aktivnostima programa, odnosno pravovremeno usklađivanje sa propisima i najboljom praksom EU – istakla je Karanovićeva.

Dodala je da je hitna primena sporazuma posebno važna zbog obezbeđivanja sredstava za zajedničku komunikacionu mrežu i zajednički informacioni sistem, što je Srbiji neophodno kako bi obezbedila primenu konvencije o zajedničkom tranzitu, čiji je potpisnik.

Prema njenim rečima, ova konvencija je omogućila da se u okviru zajedničkog tranzita više uopšte ne podnose papirni dokumenti i tranzitne papirne deklaracije, već se tranzit kroz sve zemlje, među kojima je i Srbija, obavlja isključivo razmenom elektronskih poruka.

Karanovićeva je istakla da su nam za to neophodna sredstva i da su u početku sredstva za finansiranje programa „Carina“ obezbeđena budžetom, s tim što se sredstva refundiraju iz instrumenata EU za pristupnu pomoć, odnosno iz IPA fondova.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: