NBS: Smanjena tražnja stanovništva za kreditima

od strane | 01/03/2023 | Ekonomija, Srbija

(Foto: Freepik)

  Tražnja stanovništva za kreditima smanjena je tokom poslednjeg kvartala prošle godine, na šta je uticao rast cena nekretnina, kao i tržište rada, dok se nastavak istih tendencija očekuje i u prvom kvartalu ove godine.

To je pokazao Izveštaj o rezultatima januarske ankete o kreditnoj aktivnosti banka, koji je objavila Narodna banka Srbije (NBS), u kom se navodi i da su banke potvrdile da su u četvrtom kvartalu prošle godine nastavile s pooštravanjem standarda po kojima su odobravale kredite privredi.

Rezultati pokazuju i da je mera tog pooštravanja bila manja od očekivane u prethodnoj anketi banaka.

– Pooštravanje se u nešto većoj meri odnosilo na devizno indeksirane kredite i posmatrano prema veličini preduzeća, u većoj meri je bilo zastupljeno kod velikih preduzeća u poređenju s malim i srednjim – navodi se u rezimeu Izveštaja.

Banke su istakle da i dalje očekuju blago zaoštravanje standarda za prvi kvartal ove godine, a ocenjuju i da je privreda povećala tražnju za kreditima tokom poslednjeg kvartala prošle godine i to za deviznim kreditima, kao i kratkoročnim dinarskim.

– Finansiranje obrtnih sredstava i restrukturiranje postojećih obaveza prepoznati su kao faktori rasta tražnje privrede za kreditima – navodi NBS.

Banke očekuju dalji rast tražnje privrede za kreditima u prvom tromesečju ove godine, a one su i dalje u poslednjem kvartalu nastavile s pooštravanjem standarda stanovništvu.

– Pooštravanje se prvenstveno odnosilo na dinarske gotovinske kredite (i kredite za refinansiranje) i devizno indeksirane stambene kredite – ističe NBS i dodaje da banke očekuju umereno pooštravanje kreditnih standarda stanovništvu i tokom prvog kvartala ove godine.

U anketi je učestvovalo 20 banaka u čijim je rukama preko 99 procenata bilansne sume bankarskog sektora.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: