Međuopštinska saradnja podiže nivo usluga za građane

od strane | 09/03/2023 | Društvo, Srbija

(Foto: Tanjug)

  Državna sekretarka u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) Maja Mačužić Puzić izjavila je da program međuopštinske saradnje koje to ministarstvo sprovodi, zajedno sa Stalnom konferencijom opština i gradova (SKGO) i Vladom Švajcarske, omogućava lokalnim samoupravama da pruže više kvalitetnih usluga građanima.

Na sastanku Mreže načelnika uprava gradova, opština i gradskih opština, u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, Mačužić Puzić rekla je da su Vlada Srbije i MDLS jasno opredeljene na reformu javne uprave, a da je međuopštinska saradnja upravo jedan od oblika koji pomažu u radu lokalnih samouprava i pružanju usluga građanima.

Istakla je da MDULS, SKGO i Vlada Švajcarske imaju Fond za lokalnu samoupravu putem koga Vlada i njeni partneri pokušavaju da prevaziđu određene probleme koje lokalne samouprave imaju u smislu kadrovskih i tehničkih kapaciteta da bi neke usluge izvornog ili nekog drugog karaktera pružili svojim građanima.

Dodaje da MDULS zajedno sa SKGO i Vladom Švajcarske pruža finansijsku i tehničku pomoć kroz Fond za međuopštinsku saradnju lokalnim samoupravama gde oni mogu da organizuju određene službe kao zajedničke tehničke službe koje pružaju usluge građanima na teritoriji više lokalnih samouprava.

– Međuopštinska saradnja je tako pomogla nekim manjim samoupravama koje su se udružile da zajednički organizuju službe lokalnog zaštitnika građana, određene inspekcijske službe, službe javnih i komunalnih usluga koje nisu bile u mogućnosti da pruže samostalno. Na taj način unapredili smo nivo usluga koje pružamo našim građanima, jer to i jeste cilj, da pružimo usluge po meri svakog našeg građanina – poručila je državna sekretarka.

Kaže da su se lokalne samouprave obraćale za tehničku pomoć za organizaciju usluge lokalnih zaštitnika građana, službe ZOO higijene, službe lokalnog pravobranilaštva, inspekcijske službe i slično.

– Često su tu i ozbiljniji zahvati poput organizovanja zajedničkog pružanja komunalnih usluga, kanalizacije, upravljanja otpadom i drugi vidovi međuopštinske saradnje. To se jako dobro pokazalo i to su primeri dobre prakse lokalnih samouprava – istakla je Puzićeva.

Generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk izjavio je da SKGO planira da nastavi da radi obuke za lokalne zajednice u cilju da svake godine imamo sve više međuopštinskih partnerstava i da lokalne zajednice sarađuju više jer je to, kako je rekao, odgovor na mnoge izazove sa kojima se suočavaju.

Ističe da je ključna uloga te organizacije, kao nacionalnog udruženja lokalnih vlasti, da podržava lokalne samouprave u razvoju njihovih usluga.

– Poslednjih godina intenzivno, u saradnji sa MDULS, uz podršku Vlade Švajcarske, radimo na unapređenju međuopštinske saradnje u Srbiji sa idejom da se resursi i kapaciteti koje lokalne samouprave imaju udružuju što efikasnije radi obavljanja usluga za koje su te lokalne samouprave zadužene kako bi te usluge bile dostupnije građanima – izjavio je Tarbuk.

On dodaje da postoje različite situacije u opštinama u pogledu kapaciteta i različitih teritorijalnih i drugih izazova sa kojima se suočavaju opštine, a da je međuopštinska saradnja jedan od načina koji može da usluge učini efikasnijim, jeftinijim i dostupnijim građanima.

– Poslednjih godina radili smo, zajedno sa ministarstvom, na reformi pravnog okvira, različitih modela sporazuma i smernica pomoću kojih opštine mogu da uspostave saradnju za usluge koje su od interesa za celu zajednicu – kazao je on.

Dodaje da će se u narednom periodu nastaviti sa podrškom lokalnim zajednicama, kao i daljim razvijanjem međuopštinske saradnje.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: