Gojković u UN: Digitalna rodna ravnopravnost jedan od ključnih resursa za razvoj

od strane | 07/03/2023 | Politika, Srbija

(Foto: Tanjug)

  Potpredsednica Vlade, predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i ministarka kulture Maja Gojković, koja učestvuje na 67. zasedanju Komisije za status žena (CSW) u Ujedinjenim nacijama (UN), istakla je da je rodna ravnopravnost jedno od prioritetnih pitanja kojima je Vlada Srbije posvećena.

Ona je napomenula da su potrebni dodatni napori da žene imaju jednak pristup tehnologijama, jer je prevazilaženje rodnih podela u digitalnom svetu najbolji način da se osiguraju novi resursi za globalni ekonomski rast.

Gojković je na zasedanju u Njujorku, na čijem otvaranju se obratio generalni sekretar UN Antonio Gutereš, naglasila da je Vlada Srbije postavila rodnu ravnopravnost kao jedan od svojih ključnih prioriteta u oblasti strukturnih reformi i javnih politika.

– Srbija je tokom poslednje dve decenije prešla dug put u pogledu poboljšanja društvenog položaja i zaštite žena. Zahvaljujući našem proaktivnom pristupu u poslednjoj deceniji, Republika Srbija sada ima Vladu u kojoj trećinu ministara čine žene – kazala je Gojkovićeva.

Ona je podsetila da je pre dve godine usvojen novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti kao krovni zakon u oblasti zaštite prava žena, potom Strategija za suzbijanje i sprečavanje rodnozasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, nova Strategija za rodnu ravnopravnost, kao i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije.

Gojkovićeva je napomenula da Zakon o rodnoj ravnopravnosti propisuje ravnopravno učešće oba pola u političkom i javnom životu, kao i rodno odgovorno budžetiranje, a uveden je i termin neplaćenog kućnog rada i uspostavljena obaveza poslodavaca da obezbede jednaku zastupljenost oba pola.

Ministarka je rekla da se istovremeno radi i na brojnim projektima u partnerstvu sa agencijama i telima UN, kao i da organizacije ženskog civilnog društva imaju punu podršku države u sprovođenju svojih inicijativa u domenu rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena.

Ona je na debati pod nazivom „Inovacije, tehnološke promene i obrazovanje u digitalnom dobu za postizanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje svih žena i devojčica” ukazala da je Vlada Srbije sprovela različite mere za povećanje pristupa tehnologiji, posebno u ruralnim sredinama gde je pristup internetu i tehnologiji ograničen.

– Pokrenuto je nekoliko inicijativa za unapređenje veština i znanja iz te oblasti među ženama. Program „Devojke u tehnologiji“ pruža obuku i mentorstvo mladim ženama koje žele da se usavršavaju u IT sektoru i unaprede svoje digitalne veštine. Intenzivno promovišemo učešće žena u nauci. Srbija je primenila nekoliko rodno osetljivih politika za promovisanje učešća žena u digitalnoj ekonomiji. To uključuje inicijative za smanjenje rodnog jaza u platama i povećanje zastupljenosti žena na rukovodećim pozicijama – dodala je Gojkovićeva.

Podsetila je da IT sektor Srbiji donosi više od 2,7 milijardi evra i da u našoj zemlji posluje 1.400 inovativnih IT kompanija.

– Iako je već dosta urađeno i napravljen veliki pomak, potrebni su dalji napori kako bi se osiguralo da žene imaju jednak pristup i korišćenje digitalnih tehnologija. Iz tog razloga je važno što smo danas ovde, kako bismo osigurali da svi – bez obzira na pol, zemlju porekla ili socijalno-ekonomsku pozadinu imaju jednaku priliku da bezbedno i stručno pristupe, koriste, vode i dizajniraju tehnologiju – poručila je ona.

Istakla je da rodna digitalna podela treba i mora biti prevaziđena i da u suočavanju sa globalnim fenomenima kao što su starenja društva i sve veća obrazovna dostignuća mladih žena, jačamo svest o tome da je digitalna rodna ravnopravnost jedan od ključnih resursa za razvoj.

Gojkovićeva je objasnila da u pretvaranju digitalne rodne ravnopravnosti u stvarnost možemo uspeti samo punom posvećenošću, solidarnošću na međunarodnom planu i zajedničkim trudom te da je uverena da će rad Komisije u narednih nekoliko dana dati vredan doprinos tom cilju.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti:

Tamara Vučić i Peng Lijuan obišle Narodni muzej Srbije

(Foto: Tanjug/Jadranka Ilić)  Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić obišla je danas sa suprugom predsednika Kine profesorkom Peng Lijuan Narodni muzej Srbije gde je kineska gošća mogla da se upozna sa značajnim srpskim slikarskim delima, ali i rukotvorinama "Etno...

Više...