Tabaković: Nepromenjeni kreditni rejting je potvrda otpornosti domaće ekonomije

od strane | 18/02/2023 | Ekonomija, Srbija

(Foto: Tanjug)

  Rejting agencija Fitch (Fič) donela je odluku da zadrži kreditni rejting Srbije na nivou BB+, kao i stabilne izglede za njegovo dalje povećanje. Time se Srbija i dalje nalazi na samo korak od dobijanja investicionog rejtinga, uprkos izraženim neizvesnostima iz međunarodnog okruženja.

– Činjenica da je agencija Fitch zadržala stabilne izglede Srbije za dobijanje investicionog rejtinga, još jedna je potvrda izgrađene otpornosti domaće ekonomije na brojne globalne izazove – istakla je guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković povodom odluke agencije Fitch.

U svom izveštaju, agencija Fitch ističe da je ovakvu odluku donela zahvaljujući kredibilnom okviru ekonomske politike u Srbiji, ističući posebno: važnost očuvane stabilnosti deviznog kursa u uslovima povišenih geopolitičkih i ostalih međunarodnih rizika; adekvatnost fiskalne politike i viši nivo ekonomske aktivnosti merene bruto domaćim proizvodom po glavi stanovnika u odnosu na zemlje sa istim kreditnim rejtingom.

Takođe, agencija Fitch naglašava i još jednom potvrđenu otpornost bankarskog sektora, visok i adekvatan nivo deviznih rezervi, punu pokrivenost tekućeg deficita stranim direktnim investicijama i očuvanu ukupnu stabilnost platnobilansnih kretanja, što je posebno važno u uslovima visokih svetskih cena energenata i ukupnih rizika koji dolaze iz međunarodnog okruženja.

– Tokom 2022. godine izvoz robe i usluga povećan je za preko 30 odsto, uprkos usporavanju eksterne tražnje. Ostvaren je i rekordan nivo stranih direktnih investicija od 4,4 milijarde evra, rast zaposlenosti i zarada u privatnom sektoru, dok je učešće problematičnih kredita svedeno na rekordno nizak nivo od 3 odsto. Sve to zajedno potvrđuje da smo kao nosioci ekonomske politike adekvatno odgovorili na višedimenzionalne potrese sa kojima se sve ekonomije suočavaju već pune tri godine – naglašava Tabakovićeva.

Agencija ocenjuje i da je niži nivo bazne od ukupne inflacije, za pet procentnih poena na kraju prošle godine, rezultat relativno stabilnog kursa dinara prema evru, kao i adekvatne reakcije Narodne banke Srbije.

Ističu i da su inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede za tri godine unapred usidrena.

Ocenjuju i da će doći do popravljanja spoljne pozicije zemlje, kao rezultat manjih potreba za energentima zahvaljujući kreiranim zalihama, kao i zbog očekivano nižih cena energenata u ovoj u odnosu na prošlu godinu.

– Vrlo je važna i činjenica da u ovako neizvesnim međunarodnim okolnostima međunarodne institucije na vrlo sličan način kao i mi vide buduća ekonomska kretanja. To se posebno odnosi na inflaciju, koja bi već od drugog tromesečja, a možda i nešto ranije, trebalo da se nađe na silaznoj putanji, a da od druge polovine godine počne ozbiljnije da usporava – navela je guvernerka.

Kada je reč o javnim finansijama, agencija ističe da su rezultati u 2022. bili bolji od plana i procenjuje da će, uprkos povećanim izdacima za energente, u naredne dve godine fiskalni deficit biti smanjen na 1,4 odsto, a javni dug opšte države na 50,5 procenata bruto domaćeg proizvoda.

– Ovakva očekivanja agencije po pitanju budućih makroekonomskih kretanja, uz mogućnost da ostvarenja u narednom periodu budu i bolja od projektovanih, biće ključna za dobijanje investicionog rejtinga – zaključuje guvernerka NBS.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: