Novi Pazar nastavlja realizaciju projekta “Reforma lokalnih finansija”

od strane | 08/03/2023 | Ekonomija, Srbija

(Foto: Wikipedia)

  Grad Novi Pazar nastaviće realizaciju projekta „Reforma lokalnih finansija“, podržanog od strane Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), koji se primenjuje u deset loklanih samopurava koje već poseduju određene kapacitete za uspešnu primenu principa dobrog upravljanja.

Ovakav pristup omogućava bolje organizovanim jedinicama lokalne samouprave da unaprede svoje resurse u upravljanju javnim finansijama, a ujedno uspevaju istovremeno da budu i mentori drugim lokalnim samoupravama u svom regionu i lideri u sprovođenju principa dobrog upravljanja na lokalnom nivou. Program će trajati do 2027.

Načelnik Gradske uprave za izvorne i poverene poslove Džemil Divanefendić istakao je čemu se teži u narednom periodu kada je oblast finansijskog upravljanja na lokalnom nivou u pitanju.

– Reč je o fazi koja će trajati do 2027. godine. Današnjem sastanku prisustvovao je širok krug indirektnih budžetskih korisnika na lokalnom nivou, koji će biti učesnici na projektu. Želimo da prođu kroz određene procese, kako bi uspostavili sistem finansijskog upravljanja i kontrole, kao i sistem interne revizije. Želimo da učinimo sve što je u našoj moći kako bi ograničena sredstva kojim raspolažemo koristili na što bolji način, sa efektom kvalitetnih usluga prema građanima – objasnio je Divanefendić.

Direktorka “RELOF3” projekta Ana Jolović kaže da je Grad Novi Pazar prepoznat kao perjanica razvoja među lokalnim zajednicama.

– Radićemo zajednički kroz nekoliko okvira. Nova tema, ne samo za Novi Pazar, već za celu Srbiju, je uvođenje upravljačke odgovornosti i merenje učinka. Do sada su gradovi i opštine bili fokusirani da se stvari rade po zakonu, što više nije tema, jer se podrazumeva, a naredni korak je odgovor šta je postignuto određenim sredstvima. Vršićemo nadzor nad indirektnim budžetskim korisnicima i javnim preduzećima, kao i unapređenje interne kontrole i finansijskog upravljanja – navela je Jolovićeva.

Pored osnovnog cilja, podrške lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama, projekat “RELOF3” podstiče i promoviše međuopštinsku saradnju, kako bi lokalne samouprave sa više kapaciteta pružale podršku manjima.

Izvor: Indeks onlajn

Preporučene vesti: