Država daje 2.100 evra po automobilu za zamenu starih dizelaša

od strane | 27/01/2023 | Ekonomija, Srbija

(Foto: Freepik)

  U decembru prošle godine Vlada Srbije usvojila je Program zaštite vazduha do 2030. godine. U pitanju je dokument sa akcionim planom, merama i aktivnostima koje će se sprovoditi u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha.

U Programu su se našli i finansijski podsticaji za zamenu najstarijih dizel vozila koja manje zagađuju životnu sredinu.

Za realizaciju planova iz ovog strateškog dokumenta najavljena su ulaganja od 2,6 milijardi evra od kojih je 102 miliona evra namenjeno za obnovu voznog parka, kao i otpremanje najstarijih putničkih vozila, lakih teretnih i autobusa u centre za reciklažu.

U dokumetu se navode i podsticaji za nabavku ekološki čistijih vozila koji će iznositi 2.100 evra za kupovinu putničkog automobila, 2.500 evra za laka teretna vozila i 2.900 evra za kupovinu autobusa.

Naglašeno je da finansijski podsticaji pokrivaju 35 odsto troškova nabavke polovnih Euro 6 vozila.

U programu je takođe objašnjeno da mera, za dodatnu obnovu voznog parka, putem finansijskih podsticaja za otpremanje najstarijih Euro 1, 2 i 3 dizel putničkih i teretnih vozila (izuzev N3) i Euro I, II i II dizel autobusa u reciklažne centre, ima za cilj smanjenje emisija, naročito PM čestica uklanjanjem najstarijih vozila iz drumskog saobraćaja.

Mera podrazumeva da će se subvencijama omogućiti otpremanje najstarijih vozila iz voznog parka u reciklažne centre.

Cilj je da do 2025. na ovaj način bude zbrinuto 122.300 vozila, a 2026. još 17.900.

Agencija za bezbednost saobraćaja daće predlog mehanizama podrške iz javnih sredstava za otpremanje starih dizel putničkih automobila, teretnih vozila i autobusa u reciklažne centre.

Za sprovođenje mehanizama podrške nadležno je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a partneri u realizaciji aktivnosti su Ministarstvo zaštite životne sredine i Agencija za bezbednost saobraćaja.

– Cilj u vezi sa EU je poboljšanje efikasnosti vozila, a dodatni efekti mere su smanjenje ukupnih emisija Srbije u cilju usaglašavanja sa Direktivom EU iz 2016. godine, kao i poboljšanje kvaliteta vazduha, kako bi se izbegla prekoračenja graničnih vrednosti za kvalitet vazduha – navodi se u Programu zaštite vazduha.

Srbija je, podsetim, jedina država u regionu u kojoj je i dalje dozvoljen uvoz automobila koji ispunjavaju Euro 3 normu.

Takođe, ona najviše uvozi dizelaše, a najmanje električne automobile. Tako je 2020. i 2021. uvezeno više od 100.000 dizel vozila, a u prošloj godini više od osamdeset hiljada.

Izvor: Biznis

Preporučene vesti: