Sveta Tri jerarha – svetitelji koji su ujedinili narod

od strane | 12/02/2023 | SPC, Srbija SPC

(Foto: Ekklisiaonline)

  Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici 12. februara slave Sveta Tri jerarha – Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustog.

Svaki od ova tri bogonosna svetitelja ima svoj poseban dan praznovanja u januaru, a zajednički praznik ustanovljen je u 19. veku u vreme cara Aleksija Komnina.

U tom periodu došlo je do nesuglasica među ljudima ko je je od trojice svetitelja bio najveći.

Jedni su smatrali da je to bio Sveti Vasilije Veliki, jer se takmičio sa anđelima, kao i zbog njegove čistote i hrabrosti.

Drugi su, nasuprot njemu, isticali Svetog Jovana Zlatoustog, jer nije lako opraštao grešnicima i u sebi nije imao zemaljskog.

Treća grupa, koja je veličala Svetog Grigorija Bogoslova, smatrala je da je on najveći među njima, jer je prevazilazio sve crkvene mudrace svojim divnim stilom.

Tako je došlo do podele među vernicima na Vasilijane, Grigorijane i Jovanite.

Spor je rešen u korist crkve i njihove slave kada su se, prvo ponaosob, zatim sva trojica javili u snu episkopu evhaitskom Jovanu rečima da su oni jedno u Bogu i da među njima nema ničega protivrečnog. Posavetovali su episkopa da im napiše zajedničku službu i odredi zajednički dan praznika.

Tako je među narodom spor srećno rešen i određen je zajednički praznik ova tri bogonosna svetitelja. Grčki narod ovaj dan smatra crkvenim, školskim i nacionalnim praznikom.

Trojica svetitelja su zaštitnici ljudi i životinja od hladnoće i vetrova. Prema verovanju, po vetrovima koji budu duvali na današnji dan može da se prognozira kakvo će nas vreme pratiti tokom cele godine.

Preporučene vesti: