Usvojen predlog Programa javnih investicija Republike Srpske za period 2023-2025.

od strane | 13/02/2023 | Region, Republika Srpska

(Foto: Freepik)

  Vlada Republike Srpske usvojila je predlog Programa javnih investicija Republike Srpske za period 2023-2025.

U ovom evidencionom dokumentu sadržan je pregled kapitalnih projekata u toku, kao i onih za koje su obezbeđeni izvori finansiranja i pregled prioritetnih projekata koji još nemaju obezbeđene finansije.

U navedenom trogodišnjem periodu ugovorene su investicije u iznosu od 1,8 milijarde konvertibilnih maraka (KM), dok je za iskazane prioritetne potrebe, do sedam projekata po instituciji, opredeljen iznos od 2,3 milijarde KM za dodatne investicije.

Analiza sektorske strukture investicija u implementaciji u trogodišnjem periodu pokazuje da se najveće investicije, ukupno 90,82 odsto, realizuju u sektorima energetike, saobraćaja, zdravstva i poljoprivrede.

U tom periodu najviše ulaganja planirana su u projekte iz oblasti energije. Njihova ukupna vrednost iznosi 1,7 milijarde maraka, a u narednom perodu u njih je planirano da se uloži 863 miliona KM.

Osim energije, planirana su ulaganja i za projekat Izgradnja hidroelektrane Buk Bijela, u okviru hidroenergetskog sistema Gornja Drina, u iznosu od 450 miliona KM, dok njegova vrednost iznosi 568 miliona KM.

Za projekat Izgradnja hidroelektrana na reci Bistrici, čija je ukupna vrednost 287,5 miliona maraka planirana su ulaganja od 177 miliona KM.

U naredne tri godine, investiraće se i u projekat Izgradnja hidroelektrane Dabar čija ukupna vrednost iznosi 661 miliona KM, a biće uloženo 111,3 miliona.

Do 2025. Vlada Republike Srpske će nastaviti da ulaže u zdravstvo, gde je ukupna vrednost projekata obuhvaćena Programom javnih investicija 604 miliona.

Finansijski najzahtevniji projekat u ovoj oblasti je projekat Obaveze po aranžmanu za izgradnju nove bolnice Doboj, čija ukupna vrednost iznosi 103,6 miliona, a u koji će u naredne tri godine iz budžeta biti uloženo 31 milion KM.

Najveći iznos ulaganja u periodu 2023‐2025. je po projektu Izgradnja i opremanje novog objekta JZU Bolnica Trebinje, u iznosu od 96,3 miliona, dok je ukupna vrednost projekta 128,5 miliona KM.

Nastavlja se i finansiranje za rekonstrukciju, dogradnju i opremanje tehničko ekonomskog bloka UKC Republike Srpske, ukupne vrednosti 34,2 miliona KM, a planirano je i ulaganje u izradu i opremanje namenskog objekta za pružanje zdravstvene zaštite obolelih od malignih bolesti JZU UKC u koji će biti finansirano 40,2 miliona KM.

Ukupna vrednost ulaganja u projekte iz oblasti transporta iznosi 744 miliona KM, a najvredniji su projekti Projektovanje i izgradnja auto-puta Bijeljina‐Rača, izgradnja mreže auto-puteva, deo koridora „Pet ce”, deonica od petlje Rudanka do Karuša.

U naredne tri godine planirana su i ulaganja u projekte iz oblasti poljoprivrede.

Finansijski najzahtevniji je Projekat otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede za koji se planira da se uloži 58,6 miliona maraka.

Nastavlja se i ulaganje po Projektu poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća koji će u naredne tri godine biti finansiran sa 9,9 miliona KM.

Programom javnih investicija obuhvaćene su i značajne investicije iz oblasti stambenog razvoja, čija ukupna vrednost iznosi 370 miliona KM.

Najveća ulaganja u ovoj oblasti planirana su po projektu Vodovod i kanalizacija Republike Srpske druga faza – 58.674.900 maraka.

Od prioritetnih projekata, bez obezbeđenih izvora finansiranja, najzahtevniji su projekti iz oblasti saobraćaja i veza – 944,2 miliona maraka, energetike – 651,2 miliona i zdravstva – 214,8 miliona KM.

U izradu Predloga Programa javnih investicija 2023-2025. uključile su se prvi put sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj.

Izvor: Biznisinfo

Preporučene vesti:

Na području Zvornika Rusi grade veliko gasno postrojenje

(Foto: Freepik)  Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da bi na području Zvornika trebalo da bude izgrađeno postojenje za pretvaranje prirodnog gasa u tečni. Višković je naveo i da je ruski investitor zainteresovan za ovaj projekat. - Gas se u...

Više...

Ministar Vučević sa predstavnicima Saveza studenata Crne Gore

(Foto: Tanjug)  Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem, sastao se u Vladi sa predstavnicima Saveza studenata Crne Gore u Srbiji. Vučević i Selaković su sa...

Više...