Počele pripreme za popis poljoprivrede u BiH

od strane | 20/01/2023 | BiH, Region

(Foto: Freepik)

  Vlada Federacije BiH je na sednici u Sarajevu prihvatila informaciju Federalnog zavoda za statistiku o implementaciji Projekta koji se provodi s ciljem pripreme kartografske dokumentacije, a u sklopu priprema za popis poljoprivrede u našoj zemlji koji će nakon 63 godine biti sproveden ove godine.

Reč je o Projektu vektorizacije i ažuriranja granica prostornih jedinica, formiranju i ažuriranju evidencije ulica i kućnih brojeva, baza podataka registra prostornih jedinica, te pripremi za štampu skica statističkih i popisnih krugova, preglednih karata, a koji obavlja Federalni zavod za statistiku s ciljem pripreme kartografske dokumentacije.

Kako je obrazloženo u informaciji, u sklopu priprema za predstojeći popis poljoprivrede u BiH 2023. Federalni zavod za statistiku je krenuo u pripremu kartografske dokumentacije.

Sektor poljoprivrede je jedan od najvažnijih za bosanskohercegovačku ekonomiju, a karakteriše ga veliki broj malih poljoprivrednih gazdinstava koja značajno doprinose BDP zemlje.

Poslednji popis poljoprivrede u BiH obavljen je 1960. tako da se novom pristupa sa velikom odgovornošću. U izveštajima o napretku Evropske komisije popis poljoprivrede je označen kao prioritet zbog dobijanja kompletnog registra farmi, kao i drugih podataka koji će biti prikupljeni.

U okviru pilot projekta IPA 2017 5.0 sa ekspertima je nastavljen rad na oceni kvalitete okvira za popis poljoprivrede, finalizaciji upitnika i metodologije za popis, te pripremama i dizajniranju pilot popisa poljoprivrede.

Organizacija za ishranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO) je objavila dva seta preporuka za popis poljoprivrede, a u jednoj od preporuka, celo poglavlje definiše pripremu kartografije.

Vodeći se preporukama, Federalni zavod za statistiku je krenuo u aktivnosti ažuriranja podataka registra prostornih jedinica, kao i izradu skica popisnih krugova koje će popisivači koristiti kod popisivanja na terenu.

Skice popisnih krugova treba da budu u digitalnom i analognom obliku. Federalni zavod za statistiku je počeo da radi i na digitalizaciji kao i na uspostavljanju geografsko-informacionog sistema (GIS) registra prostornih jedinica. Svi podaci se zapisuju u jednom od prihvatljivih GIS formata koji omogućava razmjenu i unos u različite softverske platforme.

Prepoznavajući značaj implementacije ovog projekta, Vlada je Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove odobrila da podatke potrebne za njegovu realizaciju ustupi Federalnom zavodu za statistiku.

Izvor: Biznisinfo

Preporučene vesti:

Na području Zvornika Rusi grade veliko gasno postrojenje

(Foto: Freepik)  Predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da bi na području Zvornika trebalo da bude izgrađeno postojenje za pretvaranje prirodnog gasa u tečni. Višković je naveo i da je ruski investitor zainteresovan za ovaj projekat. - Gas se u...

Više...

Ministar Vučević sa predstavnicima Saveza studenata Crne Gore

(Foto: Tanjug)  Potpredsednik Vlade i ministar odbrane Miloš Vučević, zajedno sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikolom Selakovićem, sastao se u Vladi sa predstavnicima Saveza studenata Crne Gore u Srbiji. Vučević i Selaković su sa...

Više...