Zemlje EU sve više ulažu u zaštitu od požara

od strane | 29/09/2023 | EU, Evropa

(Foto: Freepik)

  U zemljama Evropske unije (EU) ukupni rashodi za zaštitu od požara iznosili su 34,1 milijardu evra, što je više 2,5 odsto u odnosu na 2020. godinu, pokazuju podaci Eurostata.

Kad se posmatraju zemlje EU, podaci Eurostat-a pokazuju da se udeo državnih rashoda za zaštitu od požara razlikuje među zemljama. U 2021. Litvanija i Rumunija imale su najveći udeo rashoda za usluge zaštite od požara sa 0,7 odsto ukupnih rashoda, zatim Bugarska, Češka, Nemačka, Estonija, Grčka i Luksemburg sa 0,6 procenata.

Na listi zemalja koje su izdvajale najmanje, na prvom mestu je Danska sa 0,1 odsto rashoda za usluge zaštite od požara u ukupnim rashodima, slede Kipar, Mađarska, Malta, Austrija, Portugal i Slovenija, sve zemlje sa 0,3 procenta.

Većina zemalja EU povećala je svoje ukupne rashode, kao i izdatke za usluge zaštite od požara u periodu od deset godina, počev od 2011.

Podaci Eurostat-a pokazuju da je Luksemburg zabeležio najveći rast izdataka za usluge zaštite od požara (više 387 odsto). Tri zemlje EU smanjile su potrošnju na usluge zaštite od požara u 2021. u odnosu na deceniju ranije – Kipar (manje 20 odsto), Danska (manje 17%) i Hrvatska (manje 14%).

Izvor: Nova ekonomija

Preporučene vesti: