U Švajcarskoj 150.000 Srba ima dvojno državljanstvo

od strane | 14/01/2023 | Društvo, Evropa, Švajcarska

(Foto: Pressserbia)

  U poslednjih 16 godina, oko 67.000 srpskih državljana dobilo je državljanstvo Švajcarske Konfederacije, dok ih oko 150.000 ima dvojno državljanstvo.

Prema dostupnim podacima iz Ambasade Srbije u Bernu, u Švajcarskoj zvanično živi 62.053 srpskih državljana, ali nezvanične statistike kažu da ih ima triput više.

Srbi su u Švajcarsku dolazili u tri velika talasa. Prvi je bio između dva svetska rata, drugi posle Drugog svetskog rata i treći, od šezdesetih godina 20. veka do danas.

Proces integracije u švajcarsko društvo podrazumevao je i prijem u švajcarsko državljanstvo, a koji je za posledicu imao i brisanje iz evidencije srpskih državljana koji žive na teritoriji Švajcarske.

Pripadnici srpske dijaspore su naseljeni u okolini većih gradova – Ciriha, Sent Galena, Lucerna, Berna, Ženeve i Bazela. Najveći broj živi u kantonima Cirih – 12.919, Sent Galen – 8.874, Argau – 7.798, Bern – 4.011 i Vo – 3.358. Dobro su organizovani na lokalnom nivou, međusobno sarađuju, a takođe primetna je i tendencija da se pripadnici dijaspore iz određenih gradova i opština u Srbiji koncentrišu u istim mestima u Švajcarskoj. Uglavnom su to gradovi i opštine iz istočne Srbije.

Kao jedan od važnih centara okupljanja Srba u Švajcarskoj mogu se navesti crkvene opštine SPC, naročito za vreme značajnijih verskih praznika.

U Švajcarskoj je aktivno 45 kulturno-umetničkih društava, 21 udruženje, 41 sportski klub, 4 pozorišta i muzička škola.

Preporučene vesti: