Evropska unija i Savet Evrope podržavaju reformske procese u Srbiji

od strane | 28/09/2023 | EU, Evropa

(Foto: Tanjug)

  Zahvaljujući saradnji ostvarenoj kroz zajednički program EU/SE „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“, već su postignuti značajni rezultati, koji otvaraju put daljoj saradnji, zaključeno je na prvom sastanku Upravnog odbora programa.

Istaknuto je i da su kontinuirani napori institucija da se usaglase sa evropskim standardima ključni za poboljšanje života ljudi u Srbiji, a sa tim ciljem će Evropska unija (EU) i Savet Evrope (SE) nastaviti da podržavaju reformske procese u Srbiji.

Pomoćnik ministra za evropske integracije Srbije Miroslav Gačević rekao je da Ministarstvo prepoznaje prioritete obuhvaćene programom „Horizontal Facility“ kao one od vitalnog značaja za sprovođenje reformi u kontekstu procesa evropskih integracija.

– Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava i demokratsko upravljanje su srž procesa pristupanja, a mi u Ministarstvu, zajedno sa našim partnerskim institucijama, veoma smo posvećeni održivim i kontinuiranim reformama u ovim oblastima i promociji standarda SE. Verujemo da će podrška planirana u okviru treće faze programa imati veoma značajan uticaj sa pozitivnim efektima na naše reformske napore – dodao je Gačević.

Šef Odeljenja za saradnju u Delegaciji EU u Srbiji Nikola Bertolini ponovio je da Unija kontinuirano podržava reformski proces Srbije kroz značajne akcije kao što je „Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.

– Napredak postignut u poslednjih šest godina je primetan, ali se očekuju opipljiviji rezultati. Kao što je navedeno u govoru predsednice Evropske komisije, Ursule fon der Lejen, vladavina prava i osnovna prava će uvek biti temelj naše Unije – u sadašnjim i budućim državama članicama. Pristupanje je zasnovano na zaslugama i potreban je naporan rad i vođstvo. Shodno tome, napredak reformi u ovoj oblasti određuje tempo celokupnog procesa pridruživanja EU – izjavio je on.

Prema njegovim rečima, najznačajnija lekcija naučena u prethodnoj fazi programa bila je potreba za dubljim kontinuiranim uključivanjem državnih i lokalnih vlasti i zainteresovanih aktera u sprovođenje aktivnosti i dodao da se dobra saradnja sa civilnim društvom pokazala kao neophodan uslov za istinski napredak.

– Samo zajednički možemo definisati prioritete, identifikovati napredak i probleme, dogovoriti neophodne korake i ostvariti ih. Radujemo se što će Srbija preuzeti puno vlasništvo nad procesom i obezbediti njegovu održivost – naveo je Bertolini.

Šef Odeljenja za programe i mobilizaciju resursa u Direktoratu za koordinaciju programa SE Šnuc Rudolf Dur ocenio je da značajne reforme zahtevaju dugoročne napore i kontinuirane akcije.

– Sa tim ciljem, SE, zajedno sa Unijom i u partnerstvu sa korisnicima, ostaje posvećen pružanju podrške Srbiji u ispunjavanju reformske agende u oblasti ljudskih prava, vladavine prava i demokratije u skladu sa evropskim standardima – poručio je on.

Na sastanku se razgovaralo sa institucijama korisnicama programa o ključnim dostignućima programa „Horizontal Facility“ do sada, kao i o planovima za budućnost.

Program je zajednička inicijativa Evropske unije i Saveta Evrope koja traje od 2023. do 2026. s ciljem pružanja podrške korisnicima u ispunjavanju njihovih reformskih agendi u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije, kao i u usklađivanju sa evropskim standardima, što je prioritet i u procesu proširenja EU.

Izvor: Tanjug

Preporučene vesti: