U Belgiji promena ličnog imena košta 500 evra

U Belgiji promena ličnog imena košta 500 evra

(Foto: Freepik)   Taksu za promenu imena od 500 evra odredila je nacionalna Vlada u Belgiji, ali lokalnim vlastima je dozvoljeno da menjaju cenu tamo gde smatraju prikladnim. Briselski kvartovi čak nude popuste ljudima koji se nadaju da će promeniti svoja imena koja...